Thừa kế tài sản là một vấn đề quan trọng và phức tạp trong đời sống xã hội. Nó liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người để lại di sản và người thừa kế, cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển của tài sản và kinh tế. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về các quy định pháp luật về thừa kế tài sản hiện nay. Bài viết này của Anhomes sẽ giới thiệu cho bạn những điểm cần biết về quy định thừa kế tài sản mới nhất, cũng như cách thức thực hiện thủ tục thừa kế một cách hợp pháp và hiệu quả.

Quy định thừa kế tài sản mới nhất 2023

Thừa kế tài sản là gì?

Theo Điều 609 Bộ luật Dân sự 2015, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản. Thừa kế có thể được thực hiện theo hai hình thức: thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

Ai có quyền thừa kế tài sản?

Theo Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015, người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Người có quyền hưởng di sản là những người được xác định theo di chúc hoặc theo pháp luật. Theo Điều 616 Bộ luật Dân sự 2015, các hàng thừa kế theo pháp luật được xác định như sau:

Trong mỗi hàng thừa kế, người thừa kế được chia đều phần di sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Nếu không có người thừa kế trong hàng thừa kế nào hoặc tất cả người thừa kế từ chối thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế, di sản sẽ thuộc về Nhà nước.

Làm thế nào để thực hiện thủ tục thừa kế tài sản?

Để thực hiện thủ tục thừa kế tài sản, người thừa kế cần làm các bước sau:

Nhớ rằng quy định về thừa kế tài sản có thể thay đổi theo pháp luật và cần tuân thủ những quy định hiện hành tại thời điểm thực hiện thủ tục. Việc tìm hiểu và tư vấn từ chuyên gia pháp luật có liên quan là quan trọng để đảm bảo thực hiện thủ tục thừa kế một cách chính xác và hợp pháp.