4 Yếu Tố Tiên Quyết Để Đầu Tư Căn Hộ Bình Dương

Bên cạnh vị trí, mức giá và tiện ích, có 4 yếu tố tiên quyết cần phải chú trọng khi xuống tiền đầu tư một dự án là: Khả năng tăng giá, thanh khoản cao, sử dụng đòn bẩy tài chính phù hợp và pháp lý rõ ràng.